// CARTOGRAFIES INTERIORS //

// ESCLETXA EN ESCALA DE GRISOS //

Escletxa en escala de grisos

Monotip / 100 x 40 cm

// FINESTRA EN VERMELL //

Finestra en vermell

Monotip / 30 x 30 cm

// OBERTURES EN BLAU //

Obertures en blau

Monotip / 30 x 30 cm

// FINESTRA EN BLANC //

Finestra en blanc

Monotip / 30 x 30 cm

// FINESTRA EN BLAU //

Finestra en blau

Monotip / 30 x 30 cm

// FINESTRA EN ESCALA DE GRISOS //

Finestra en escala de grisos

Monotip / 100 x 40 cm

// CONSTEL·LACIONS //

Constel.lacions

Matriu de xilografia sobre fusta de pi / 80 x 80 cm

// PRELUDI EN BLAU //

Preludi en blau

Matriu de xilografia sobre fusta de pi / 80 x 40 cm

// SIMFONIA EN BLAU //

Simfonia en blau

Xilografia a la planxa perduda estampada sobre tela, monotip i fil / 80 x 120 cm

// PRELUDI EN VERMELL //

Preludi en vermell

Matriu de xilografia sobre fusta de pi i lito-ofset / 90 x 30 cm

// SIMFONIA EN VERMELL //

Sinfonia en vermell

Xilografia a la planxa perduda estampada sobre tela, lito-ofset i fil / 90 x 90 cm

// COSMOGRAFIA //

Cosmografia

Monotip / 110 x 75 cm

// UNIVERS RADIAL //

Univers radial

Monotip / 110 x 75 cm

// PAISATGES INTERIORS //

Monotip i assemblage / 25 x 25 cm

Paisatge interior
Paisatge interior
Paisatge interior
Paisatge interior
Paisatge interior
Paisatge interior
Paisatge interior
Paisatge interior
Paisatge interior

// GEOGRAFIES EN BLAU I GROC //

Monotip i assemblage / 25 x 25 cm

Geografies en blau i grog
Geografia en blau i groc
Geografia en blau i groc

// PETITS PAISATGES //

Monotip / 25 x 25 cm

Vint-i-nou
Vint-i-set

Trenta-un
Trenta

Vint-i-sis
Vint-i-quatre

Monotip i transfer

// NIUS //

Desniuat

Tècnica mixta sobre fusta / 80 x120 cm

// CERCLES //

Cercles

Matriu de xilografia sobre fusta de pi / 40 x 40 cm

// PAISATGE INTERIOR //

Paisatge interior

Monotip / 25 x 25 cm